جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) مبهمات و معماها آيا خدا يك كارگردان خوب است؟
چه چيزي در دنيا اشتباه است؟ چرا ما نميتوانيم يك دنياي كاملاً جديد داشته باشيم - يك زندگي خوب - دنيايي بدون درد و رنج؟

0 اگر كسي به شما ميگفت: «من باور نميكنم كه هيچ كارگردان فيلم خوبي وجود داشته باشد، چون همة فيلم هايي كه ميبينم بد هستند.» اين تا حدي يك استدلال منطقي ميبود. اينطور نيست؟

اين استدلال به اين موضوع اشاره دارد كه وجود فيلم خوب امكان پذير است. بنابراين اين استدلال چيزي شبيه به اين است: «از آنجايي كه باور دارم وجود فيلمهاي خوب امكانپذير است، و نظر به اينكه تمامي فيلمهايي كه ميبينم بد هستند، بنابراين فكر ميكنم كه هيچ كارگردان خوبي وجود ندارد.»

اين استدلال شبيه استدلالي است كه غالباً به كار ميرود تا از اهميت وجود خدا بكاهد. مردم ميگويند: «من به وجود خدا اعتقاد ندارم، چون دنيا تا اين اندازه بد و ترسناك است.» اين استدلال بر اين امر دلالت دارد كه وجود يك دنياي خوب امكان پذير است، هر چند كه ممكن است گوينده خود متوجه اين موضوع نباشد.

يك دنياي كاملاً جديد

ما چگونه به چنين دنيايي دست خواهيم يافت؟ از طريق تكامل؟ در يك مدل تكامل فرض بر اين است كه ما بايستي در حال پيشرفت باشيم. شايد اگر مدتي طولاني سير تكامل را طي كنيم عاقبت فيلم خوبي داشته باشيم. اما اگر در حال پيشرفت هستيم پس چرا تعداد جنگها، جنايات، بيعدالتيها، آمار طلاق و آزار و اذيت جنسي بيشتر شده است؟ به نظر ميرسد كه فيلم ما نه تنها بهتر نميشود بلكه به مرور بدتر نيز ميشود.

شايد اين واقعيتي است كه دوست نداريم با آن روبرو شويم. ما نميتوانيم اين دنيا را رهبري و هدايت كنيم چون كارگردانان بدي هستيم. ما موجوداتي ناقص و گناهكار هستيم. هوش و فراست و تكنولوژي قادر نيست حلال مشكلاتي همچون جنايت، طمع و نيرنگ باشد. مهم نيست كه چه مدت «تكامل يابيم»، مشكل اصلي قلب انسانها است. ما همه خود-محور و خودپسند هستيم؛ كه تكامل (بقاي شايسته ها) نيز اين را ترغيب و تشويق ميكند.

چه چيزي در دنيا اشتباه است

سئوالي كه بايد پرسيد اين است كه آيا اين دنيا خدا را خشنود ميسازد؟ كتاب مقدس به ما ميگويد: «زيرا كه آنچه در دنياست، از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگاني، از پدر نيست بلكه از جهان است.» (اول يوحنا 2 : 16) دنيا حول شهوت جسم (من به آن احتياج دارم)، خواهش چشم (من آن را ميخواهم) و غرور زندگاني (اين حق من است) ميچرخد. آيا اين امكان وجود ندارد كه اين سه طرز فكر و گرايش باعث و باني بيشتر مشكلاتي باشد كه در دنيا وجود دارد؟ آيا اين امكان وجود ندارد كه اينها باعث ناخشنودي خدا باشند؟

دومين سوالي كه بايد پرسيده شود اين است كه آيا اين نمايش را خداوند به تنهايي و به طور كامل به پيش ميبرد؟ كتاب مقدس در پاسخ ميفرمايد كه آري و خير. خدا قادر مطلق است، اما در عين حال به ما حق انتخاب داده است. خدا تمامي افكار و اعمال ما را اداره نميكند، و لذا اين آزادي انتخاب سرانجام ميتواند باعث به وجود آمدن يك فيلم بد شود. اين را نيز اضافه كنيم كه اگرچه خداوند «پادشاه تمامي جهان است» (مزمور 47 : 7)، بنا به دلايلي كتاب مقدس شيطان را «رئيس اين جهان» ميخواند. (يوحنا 12 : 31 و 14 : 30 و 16 : 11؛ اول يوحنا 5 : 19) بنابراين ما ميبينيم عليرغم اينكه خدا قدرت عاليه است اما اجازه ميدهد تا ارادة آزاد در ميان ما حاكم باشد.

يك دنياي كاملاً جديد - بدون درد و رنج

پس فيلم واقعي خدا هنوز به نمايش گذاشته نشده است. اما روزي فرا خواهد رسيد كه: «سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسيح او شد.» (مكاشفه 11 : 15) در آن روز ما شاهد يك فيلم خيلي بهتر خواهيم بود چون كارگردان بهتري زمام ادارة امور را به دست خواهد گرفت. خدا براي يك دنياي بهتر نقشه هايي دارد و آن هيچ شباهتي به دنياي امروز ما نخواهد داشت.

در اينجا چشم اندازي از آن را ميبينيد:

«اينك خيمة خدا با آدميان است و با ايشان ساكن خواهد بود و ايشان قومهاي او خواهند بود. و خدا هر اشكي را از چشمان ايشان پاك خواهد كرد. و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد ديگر رو نخواهد نمود زيرا كه چيزهاي اول درگذشت.» (مكاشفه 21 : 3 - 4)

خدا نقشه اي بهتر براي نمايش فيلمي بهتر را دارد، و خدا ميخواهد شما نيز در آن حضور داشته باشيد. براي اينكه بدانيد چگونه ميتوانيد خدا را بشناسيد شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نماييد.

 

+  این صفحه را با دیگران تقسیم کنید +  چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟