جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) راجع به عیسی مسیح؟ فال گیران و گرفتن فال رايگان با كارت‌هاي تاروت
زماني كه شما كارتهاي مجاني تاروت و يا نوشته هاي رايگان واسطه هاي روح را دريافت ميكنيد، آنها در واقع چه كاري انجام ميدهند؟

0 شبكة واسطه هاي روح؟ شما تبليغات اين شبكه ها را در تلويزيون ديده ايد. گمان ميرود كه اين افراد داراي بصيرت و چشم باطن هستند و اين توانايي به آنان اجازه ميدهد تا آنچه كه هيچكس قادر به دانستن آن نيست را بدانند. زماني كه يك واسطة روح تعبير و تفسير خود را ارائه ميدهد، شخص تماس گيرنده واقعاً شگفت زده ميشود.

در حال حاضر، فرمانداري شهر نيويورك راه كار جديدي براي اشتغال در امر آسايش و سعادت مردم بنياد نهاده؛ بدين صورت كه افراد را به عنوان واسطه هاي روح تلفني به كار گماشته است. به گزارش روزنامة «آسوشيتد پرس»، مورخ 29 ژانوية سال2000: «شبكة واسطه هاي روح، تعداد 15 نفر از اشخاص خير را استخدام نموده و به آنها تعليم داده است تا بتوانند كارت هاي تاروت را تعبير كرده و آينده را ببينند.»

پرسشي كه در اينجا مطرح است و كسي بايد جوابگوي آن باشد اين است كه: «اين اشخاص تا چه حد داراي توانايي روحي و ذهني هستند؟»

تعبير كارتهاي تاروت و واسطه هاي روح رايگان: پشت پرده

كارمند سابق شبكة هات لاين، به نام دبي ناتان، تصاوير جالبي را از پشت پردة اين تشكيلات براي ما بازگو ميكند. گزارش او به عنوان كارمند داخلي در ماه دسامبر سال 1999 در «ريدرز دايجست» به چاپ رسيد. در اين گزارش دبي چگونگي پاسخگويي به تماسهاي تلفني را با جزئيات كامل توضيح ميدهد. او بلافاصله نام و تاريخ تولد شخص تماس گيرنده را جويا ميشده . . . نه به خاطر اينكه علامت زودياك او را تعيين كند، بلكه به اين دليل كه ببيند آيا شخص حداقل 18 سال سن لازم را دارد يا خير. اگر شخص واجد شرايط بود، دبي به كار خود اينگونه ادامه ميداد:

«من تعبيركنندة كارتهاي تاروت هستم. ابتدا يك تعبير كلي براي شما انجام خواهم داد و در اين حين شما به سوالات بخصوصي كه مايليد پاسخ آنها را در انتها از من بپرسيد، فكر كنيد. من در حال بر زدن كارتها هستم؛ هر وقت احساس كردي كه مناسب است به من بگو تا توقف كنم. مطابق معمول با كارتها صداهايي توليد ميكردم كه شبيه به بر زدن بود بدون اينكه به خودم زحمت بدهم كه كارتها را واقعاً بر بزنم چه برسد به اينكه كارتها را بچينم.»

سپس دبي به شخص تماس گيرنده ميگفت: «من احساس ميكنم كه در بين روابط فيزيكي و وجوح ديگر ارتباطات شما يك ناهماهنگي و عدم تعادل وجود دارد.»

تعبير كارتهاي تاروت و واسطه هاي روح رايگان: چرا مردم باور ميكنند

چرا مردم اين تعابير را باور ميكنند؟ به گفتة دبي: «اغلب مردم به اين دليل از قدرت «بصيرت و چشم باطن» شما متحير و مبهوت ميشوند كه بي اندازه خودپرست و خودشيفته هستند. آنها به قدري شيفتة خود هستند كه نميتوانند حتي تصورش را هم بكنند كه تا چه اندازه داراي نقاط مشترك با بقية افراد جامعه هستند.» چرا مردم تا اين اندازه جذب واسطه هاي روح و يا كف بينها ميشوند؟ زيرا موقعيتهايي در زندگي تمامي ما انسانها پيش ميآيد كه نياز به كمك مبرم داريم تا بدانيم چكار بايد بكنيم. ما به بينش و مشورت نياز داريم. ما دوست نداريم دچار اشتباه شويم، بنابراين به دنبال كسي ميگرديم كه داراي يك توانايي مرموز باشد و به ما بگويد كه بايد كدام تصميم را بگيريم. اما متاسفانه ممكن است قابليت واسطه هاي روح تنها در كسب درآمد باشد.

مطابق با اين گزارش، دبي گفته است كه اينگونه به او آموزش داده شده بود كه حدالامكان تماس گيرنده را روي خط نگاه دارد. يك مكالمة 55 دقيقه اي 211 دلار براي تماس گيرنده هزينه در بر دارد . . . و در كمترين زمان بر روي صورتحساب تلفن او ظاهر ميشود.

بنابراين آيا پاسخگويان خير شهر نيويورك بالاخره خواهند توانست درآمد سرشاري را نصيب خود كنند؟ شك دارم. دبي گفته است كه شبكة واسطة روح به ازاي هر دقيقه 3 دلار و 99 سنت سود عايدش ميشد، در حالي كه او تنها 25 سنت دريافت ميكرد.

به نظر ميآيد كه اين موضوع بيشتر به يك معاملة تجاري شباهت دارد تا يك «كمك روحي». صرف اينكه مردم را ميتوان آموزش داد تا به واسطه هاي روح تلفني مبدل شوند، باعث برانگيخته شدن اين سوالات بديهي ميگردد كه واقعاً اين كار چه ارزش و حاصلي براي تماس گيرنده دارد. در عين حال تواناييهاي ذهني به قدري مركز و كانون تجارت واقع شده است، و تبليغات به حدي متقاعد كننده اند كه بيشتر افراد باور ميكنند.

تعبير كارتهاي تاروت، واسطه هاي روح رايگان: در صدر همة اينها

آيا مشاورة روحاني قابل اعتمادي وجود دارد؟ بايستي چيزي برتر از خودمان وجود داشته باشد تا قادر باشد ما را هدايت و راهنمايي نمايد.

چنين كسي وجود دارد. چطور است از كسي كه جهان هستي را آفريده، كسي كه حكمت او نامحدود است و هميشه حق با اوست سوال كنيم؟ تقريباً قسمت اعظم اندرزهاي خداوند در كتاب مقدس نوشته شده است. آيا در ارتباط با موضوعات مختلف موجود در زندگي خود گيج و سردرگم هستيد؟ از خداوند بخواهيد به شما نشان دهد كه چكار بايد بكنيد.

خداوند ميفرمايد: «تو را حكمت خواهم آموخت و به راهي كه بايد رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود كه بر تو است نصيحت خواهم فرمود.» (مزمور 32 : 8)

آيا مايل هستيد چنين رابطه اي با خداوند داشته باشيد؟ لطفاً شخصاً خدا را شناختن را مطالعه كنيد. هيچ هزينه اي ندارد.

 

+  این صفحه را با دیگران تقسیم کنید +  چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟