×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
سئوال و جواب

چرا براي خوشحال بودن به خدا نياز دارم؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

سئوال: «من در زندگي خود شادي را يافته ام. چرا بايستي معني هدف و شادي را از مفهوم موجودي خدايي بگيرم؟»

پاسخ ما: حق با شماست، شما ميتوانيد بدون داشتن نياز به خدا شادي را در زندگي خود بيابيد. بسياري از مردم از توانگري مالي و داشتن يك خانوادة دوست داشتني كه شايد با تعدادي مشكلات در زندگي توأم باشد لذت ميبرند. اما مهم نيست كه در اين لحظه چقدر شادي در زندگي شما وجود دارد، زندگي شما با خدا كاملتر خواهد بود. شناختن خدا تفاوتي عظيم را در بر دارد. اينگونه فكر كنيد. راندن سه چرخه براي يك بچه بسيار لذتبخش به نظر ميآيد، اما بعداً اگر او بزرگتر شود و يك ماشين پورشه براند، سه چرخه براي او خسته كننده به نظر خواهد آمد. شايد پيش خود فكر كنيد كه هر آنچه در زندگي ميخواستيد در اختيار داريد، اما اين را بدانيد كه ممكن است اين را از ديدگاه كسي بگوييد كه سه چرخه ميراند.

عيسي فرمود كه قادر است اميال و آرزوهاي ما را برآورده سازد، طوري كه هيچ چيز ديگري نميتواند اين كار را انجام دهد. (يوحنا 4 : 13 - 14؛ 6 : 35) دليلش اين است كه ما فقط موجوداتي فيزيكي نيستيم، ما موجوداتي معنوي نيز هستيم. تنها خدا قادر است به طور كامل گرسنگي و تشنگي روحاني ما را سير كند. در حالي كه ممكن است بدون خدا نيز شاد باشيم، اما تنها از طريق شناختن خدا ميتوانيم لذت و خوشي واقعي را تجربه نماييم، رضايت مندي و آرامش.

همچنين مسئلة ابديت نيز وجود دارد. اگر زمان محدود شما بر روي زمين فرصتي از جانب خدا باشد تا خدا شما را امتحان كند چطور؟ امتحان براي ديدن اينكه آيا شما به او روي خواهيد آورد يا خير؟ اگر اينچنين باشد، شما اين امتحان را چگونه پس ميدهيد؟ آيا شما، (همانگونه كه روميان باب اول ميگويد) دانش خدا را مردود ميشماريد؟ آيا شواهدي را كه دال بر وجود اوست و در اطراف شماست ميبينيد، ولي نميخواهيد وجود او را تصديق كنيد؟

اگر هرگز خدا را در زندگي خود نپذيريد چطور؟ خوب، همانطور كه شما اشاره كرديد هنوز هم قادر خواهيد بود تا از محسنات اين زندگي لذت ببريد. اما بدانيد كه اين لذت و خوشي براي شما در اين دنيا به پايان خواهد رسيد، زيرا انتخاب كرده ايد تا خدا را رد كنيد. شما هديه را قبول كرده ايد (هستي و وجود خودتان) اما كسي را كه اين هديه را به شما داده است نپذيرفته ايد.

اگر خدا هنوز تمامي خلاقيت خود را به نمايش نگذاشته باشد و آنچه را كه براي زندگي بعدي طراحي نموده است بيش از اين باشد چطور؟ البته براي كساني كه او را رد نكرده اند. اگر زندگي بعدي بر اين زندگي برتري داشته باشد چطور؟ برتري اي بيشتر از آنچه راندن پورشه نسبت به راندن دوچرخه دارد. اگر خدا را رد كرده ايد، شما آنجا نخواهيد بود تا ببينيد.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share