×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند

آیا سئوالی دارید؟

اگر مشتاق هستید در مورد خداوند - عیسی مسیح - کتاب مقدس و یا سئوالات دیگر با کسی صحبت کنید ؟ بوسیله ایمیل تماس گرفته و ما را مطلع نمائید.

اظهارات محرمانه : برای هر سئوال شما یک ایمیل فرستاده خواهدشد. کسی با شما تماس نخواهد گرفت ، اسم و آدرس ایمیل شما به هیچکس و یا هیچ موسسه ای داده نخواهد شد.

نام شما

خواهش میکنیم که نام و فامیل و آدرس ای میل خود را بنویسید

خواهشمندیم که آدرس ای میل خود را تکرار کنید

سئوالات و نظریات شما