جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) نقشه سایتها

نقشه سایتها

خانه
شخصاَ خدا را شناختن
آیا سئوالی دارید؟
اطلاعات درباره این سایت

موجودیت - هستی
- موجودیت خدا
- آغاز زمان - منشاء آغاز کائنات
- قسمت دوم موضوع بالا
- قسمت سوم موضوع بالا
- آیا خدا حقیقی است ؟
- چه كسي خدا را آفريد؟
- ذات و ماهیت خدا
- بله یا نه, تصمیمات زندگی
- خدا کیست
- خدای پنهان - خدای نادیدنی
- عالم هستي چگونه شكل گرفت؟
- آيا خد عالم هستي را در شش روز آفريد؟
- آيا مراحل تكامل طبيعي در آفرينش به كار رفتهاند؟
- اينقدر سازمان يافته، واقعاً خارقالعاده است

راجع به عیسی مسیح؟
- زندگی عیسی, عیسی کیست
- آیا عیسی ادعای خدائی کرد
- دوازده رسول, دوازده شاگرد
- یک نگاه فیلسوفانه به عیسی
- عیسی و مذاهب دنیا
- عیسی و دین یهود
- ایمان هندو, طالع بینی هندو
- سفر روحانی, روشنفکری روحانی
- فلسفی, فلاسفه مذهب
- داستان کتاب مقدس, اناجیل, کتب کاذبه
- عکسهای عیسی, عیسای حقیقی
- روشن بینی حقوق زنان - عیسی

تجربه
- آرامش درونی - آرامش فکری
- آیا هرگز میگوئی "از زندگی متنفرم"؟
- در زندگی حقیقی ....
- بیشتر در زندگی خود خواستن
- هدف زندگی کردن
- چگونه دعا کنیم، دعا کردن چیست؟
- تخت پادشاهی زندگی ما
- صحبت و مکالمه با خداوند
- دانشجوی دانشگاه استنفارد، گناه
- مشکلات زنان با عکسهای سکسی
- دانشجویان - کنترل فشار

مسائل زندگی
- صمیمیت - محبت جیست؟
- سرشماری طلاق یا ازدواج پایدار؟
- نصیحتی در مورد ملاقاب با جنس مقابل
- میگساری, نوشابه های الکلی نوشیدن
- صورت ظاهری و شرح زیبائی حقیقی
- معالجه نامتعادل غذا خوردن - کمک
- سکس و اعتیاد به عکسهای سکسی
- مشکلات زنان با عکسهای سکسی
- اطلاعات دیگر در مورد سقط جنین
- استعمال مواد مخدر, کم اشتهائی, افسردگی
- مقابله با شرمساری و خجلت

مبهمات و معماها
- قوت درونی, کم کردن فشار و ترس
- چرا رنج و عذاب وجود دارد؟
- مصیبتهای طبیعی
- با HIV زندگی کردن, داستان واقعی
- زندگی بعد از مرگ, بهشت
- حلول درجسم تازه,کارما,زندگی بعدازمرگ
- مرگ و مردن, ترس از مرگ

قسمت سئوال و جواب
آیا خداوند برای شما اهمیت دارد؟
- اگر خدا را نپذيرم يا او را رد كنم چه؟
- آيا وجود شرارت و درد ثابت نميكند كه خدا اهميتي قائل نيست؟
- آيا نميتوانم حالا تفريح كنم و بعداً به موضوع خدا/ عيسي بپردازم؟
- چرا براي خوشحال بودن به خدا نياز دارم؟
- آيا ما بصورت تصادفي اينجا آمدهايم؟
خداوند کیست؟
- آيا ممكن است خدا زن باشد؟
- پس تمامي شرارتهايي كه در نام خدا انجام ميگيرد چه؟
- روحالقدس كيست؟
- آيا ميتوانيد تثليث را توضيح دهيد؟
- آيا اهميتي دارد كه كدام خدا را بخوانيم؟
- چرا خدا كسي را كه ميداند او را نخواهد پذيرفت ميآفريند؟
- چرا خدا اجازه ميدهد درد و رنج وجود داشته باشد؟
- چه كسي خدا را آفريد؟
سئوالات درباره عیسی مسیح
- از كجا بدانيم كه عيسي واقعاً زندگي كرده است؟
- آیا عیسی مسیح راجع بخودش چه گفت؟
- آيا عيسي خداست؟
- آيا عيسي تنها راه است؟
- به عيسي «ايمان» داشتن چه مفهومي دارد؟
- عيسي به ما چه چيزي را تقديم ميكند؟
- آیا اهمیت دارد که نگارش اناجیل در مورد عیسی کاملاء دقیق باشد؟
- آيا عيسي متاهل بود؟
سئوالات درباره کتاب مقدس
- «كتاب مقدس الهام شده است» چه مفهومي دارد؟
- آیا تاریخ قدیمی با کتاب مقدس موافق است؟
- آیا نگارش و گزارش اناجیل معتبر و قابل اطمینان است؟
- آیا مطالب کتاب مقدس خراب و عوض شده است؟
- آیا باستان شناسی صحت کتاب مقدس را تائید میکند؟
- آیا در کتاب مقدس تضاد و ضدگوئی وجود دارد؟
- راجع به اناجیل فلسفه روحانی چه میتوان گفت؟
- چرا سال نوشتن 30 تا 60 اناجیل بطول انجامیده است؟
مذاهب
- تفاوت بين عيسي مسيح و ديگر اديان جهان در چيست؟
- آيا تفاوتي بين يك مسيحي و يك كاتوليك وجود دارد؟
- آیا خدا میتواند اشخااصی که خدایان دیگر را پرستش میکنند را ببخشد؟
سئوالات مربوط به بهشت و جهنم؟
- بهشت چگونه جايي است؟ آيا واقعاً بهشت وجود دارد؟
- چگونه ممكن است خدايي اينچنين با محبت مردم را به جهنم بفرستد؟
- در ايام آخر (انقضاي عالم) چه اتفاقي خواهد افتاد؟
- آيا اين امكان وجود دارد كه «مردم خوب» از جهنم سر در بياورند؟
علوم - معجزات - مطالب موحود در کتاب مقدس
- آیا DNA موجودیت خدا را ثابت میکند؟
- چرا قوانین طبیعت همیشه استوار و ثابت قدم میباشند؟
- عالم هستي چگونه شكل گرفت؟
- آيا خد عالم هستي را در شش روز آفريد؟
- آيا مراحل تكامل طبيعي در آفرينش به كار رفتهاند؟
- چگونه ميتوانيد طوفان نوح را باور كنيد؟
- آيا دانش نوين كتاب مقدس را باطل نميسازد؟
- آيا معجزات موجود در كتاب مقدس واقعاً اتفاق افتاده است؟
- چرا خداوند براي اثبات وجود خود يك معجزة تماشايي را بجا نميآورد؟
- آيا داستان آدم و حوا حقيقت دارد؟ آيا آدم و حوا واقعاً وجود داشتهاند؟
- آيا گناه اصلي آدم و حوا در ارتباط با رابطة جنسي است؟
روابط و مسائل مربوط به سکس
- معيارهاي روابط جنسي را چگونه تعيين ميكنيد؟