×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند

اطلاعات درباره این سایت

سایت EveryPersianStudent.com جای امنی برای دریافت سئوالات شما درباره خداوند و چگونگی شناخت خداوند میباشد

این سایت شامل مقالات - ویدیو داستانهای حقیقی - سئوال و جواب است و بشما این موقعیت را میدهد که اگر سئوالی در مورد خداوند دارید بما ای میل بزنید. ما بشما شخصاَ جواب خواهیم داد. خواسته قلبی ما این استکه بتوانیم در مورد هدیه خداوند و چگونگی رابطه شخصی با او و چطور میتوانید این رابطه را آغاز کنید بشما کمک کنیم

این سایت بوسیله موسسه روحانی "لایف آگاپه" بوجود آمده است. شما میتوانید این موسسه دانشجوئی و بسیاری از دانشگاههای آمریکا و دنیا را در این سایت بیآبید. اگر در مورد اعتقادات روحانی موسسه " لایف آگاپه" سئوالاتی دارید لطفاَ با ما تماس بگیرید.

امیواریم که برای شناخت خداوند و محبت او برای شخص خودتان تمایل داشته باشید. رابطه دیگری وجود ندارد که بتواند خواسته ها و تمایلات قلبی و فکری انسان را برآورده کند.


با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share