×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
سئوال و جواب

آيا عيسي خداست؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

سئوال: «چطور ممكن است عيسي در آن واحد هم خدا بوده باشد و هم انسان؟»

پاسخ ما: خدا ميتوانست انسان شود، به همان دليلي كه عيسي ميتوانست معجزاتي به جا آورد و به همان دليلي كه خدا ميتوانست جهان هستي را از هيچ به وجود آورد: يعني خدا هر كاري را كه مايل باشد قادر است انجام دهد. هر آنچه كه با ذات خداوند مغايرت نداشته باشد امكان انجامش وجود دارد، و تنها به وسيلة خدا. «نزد خدا همه چيز ممكن است.» (متي 19 : 26)

سالها قبل از اينكه خداوند بصورت عيساي ناصري به جهان بيايد، او آمدن خود را اعلام نمود (پيشگوييهاي موجود در عهد عتيق). سپس زماني كه او آمد دقيقاً به ما گفت كه او كيست. براي مثال، «پيش از آنكه ابراهيم پيدا شود من هستم.» (يوحنا 8 : 58)، «من و پدر يك هستيم.» (يوحنا 10 : 30) و «كسي كه مرا ديد پدر را ديده است.» (يوحنا 14 : 9) براي اينكه موضوع را بهتر توضيح دهد، عيسي معجزاتي به جاي آورد كه هيچ انساني انجام نداده است و در راس اين معجزات قيام وي از مردگان بود.

لطفاً فراتر از ايماني كوركورانه را ملاحظه كنيد.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share