×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
مبهمات و معماها

روبرو شدن با اجتناب ناپذير بزرگ

داستان روبرو شدن با مرگ و دانستن دربارة زندگي پس از مرگ

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

به نوشتة برندون ماركت

مرگ و مردن ... ترس از مرگ

تنها تجربة مشتركي كه نوع بشر را در طول تاريخ و در سراسر دنيا به يكديگر پيوند ميدهد، تجربة مرگ است. همة ما بايد با مرگ روبرو شويم. هيچ ورزش يا رژيم غذايي، هيچ تكنيك مديتيشن (اصول و مهارت تفكر و تعمق) و هيچ ثروتي قادر نيست اين تجربه را از ما دور كند. مرگ اجتناب ناپذير است. مرگ يك تساوي گر بزرگ است.

غايي بودن مرگ و وجود شك و ترديد دربارة زندگي پس از مرگ باعث ايجاد ترس و وحشت براي بسياري از مردم ميشود. ما شاهد هستيم كه چگونه انسان در تلاش است تا جلوي پيشرفت روند كهولت را بگيرد. همواره اميدوار هستيم كه كشف دارويي جديد، موفقيتي جديد در عمل جراحي و يا كشف ژنتيكي بعدي باعث ازدياد طول عمر انسان شود.

روبرو شدن با مرگ با آرامش ... زندگي پس از مرگ

اما همة مردم با ترس و ترديد با مرگ روبرو نميشوند. چند سال پيش يكي از دوستانم با دشمن بي چهرة خود مواجه شد. وقتي شانزده ساله بود پزشكان تشخيص دادند كه به سرطان معده مبتلا شده است. پزشكان هر نوع درماني را كه ممكن بود به كار گرفتند، ولي كاملاً بيفايده بود. به مدت يك سال و نيم، دوستم راب، در سه بيمارستان مختلف، و در دو شهر مختلف بستري شد. در اين مدت او تقريباً چهل كيلو وزن كم كرد و تمام موهايش ريخت. او در عين حال هم يك بيمار سرپايي بود و هم يك بيمار بستري. متاسفانه پس از گذشت هجده ماه، ديگر كاري نمانده بود تا برايش انجام دهند.

پزشكان راب، كه به آخر خط رسيده بودند، تنها كار ممكن را كه باقي مانده بود برايش انجام دادند و راب را به خانه فرستادند تا از روزهاي پاياني زندگياش لذت ببرد. در اين مرحله من واقعاً خيلي غمگين بودم و ميترسيدم بهترين دوستم را از دست بدهم و از دست خدا هم خيلي عصباني بودم چون براي معالجة دوستم هيچ كاري نميكرد. همچنين عصباني بودم چون قرار بود راب در سن جواني بميرد بدون اينكه چيزي از زندگي بفهمد.

طرز برخورد با مرگ

باعث تعجب و شگفتي بود كه راب در اين خشم و عصبانيت با من شريك نبود. در واقع او طوري با اين سرنوشت وحشتناك خودش برخورد ميكرد كه گويي براي اولين بار با كسي قرار ملاقات دارد و فقط كمي مضطرب و نگران است. تا به امروز هر موقع كه صورت غرق در آرامش او را در آن شرايط بحراني و طوفاني به خاطر ميآورم، ترسي توام با احترام در من به وجود ميآيد.

آرامش راب به دليل تصميمي بود كه او چند ماه قبل از تشخيص بيماري اش در مراحل اوليه، آن را اتخاذ كرده بود. با تصميمي كه او گرفت، آرامش را از طريق خدا پيدا كرد.

راب ميدانست كه چگونه بايد زندگي پس از مرگ داشته باشد

آرامشي را كه راب ميشناخت، از طريق كتاب مقدس پيدا كرده بود. راب در كتاب روميان خواند: «زيرا همه گناه كرده اند و از جلال خدا قاصر ميباشند.» (روميان 3 : 23) او همچنين در كتاب مقدس خواند: «زيرا كه مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حيات جاوداني در خداوند ما عيسي مسيح.» (روميان 6 : 23)

عيسي، همان كسي است كه اشعيا درباره اش نوشت: «اسم او عجيب و مشير و خداي قدير و پدر سرمدي و سرور سلامتي خوانده خواهد شد.» (اشعيا 9 : 6) سرور سلامتي به زمين آمد تا همه بتوانند با خدا آرامش داشته باشند. راب تصميم گرفت تا به عيسي ايمان آورد، و لذا آرامشي دروني در او شكل گرفت و آشكار شد.

زندگي پس از مرگ ... تصميم ما

راب تنها كسي نيست كه بايد اين تصميم را بگيرد. همة ما بايد اين تصميم را بگيريم. همة ما بايد تصميم بگيريم كه آيا مايليم هدية حيات ابدي را از خداوند بپذيريم يا خير. اگر دعوت خدا را رد كنيم، به جدايي ابدي از خدا و مرگ روحاني محكوم خواهيم شد. اما اگر دعوت خدا را بپذيريم، حيات ابدي را از آن خود خواهيم نمود.

داشتن حيات ابدي به اين معنا نيست كه ما مرگ فيزيكي را تجربه نخواهيم كرد، بلكه باعث خواهد شد تا ما راحتتر بتوانيم با مرگ روبرو شويم چرا كه ميدانيم مرگ ما را به حيات ابدي در بهشت خواهد رساند. اين حقيقتي بود كه راب به آن پي برده بود، و ايجاد رابطه با خداوند كه به دنبال كشف اين حقيقت ميآيد، تفاوت شگرفي در زندگياش به وجود آورد. اين حقيقتي است كه من هم به آن پي برده ام و ارتباط با خدا باعث شده است تا هر روز در زندگي من نيز تغييرات شگرفي به وجود آيد.

اگر با مرگ دست و پنجه نرم ميكنيد، و يا دربارة زندگي پس از مرگ نگران هستيد و يا در ستيز و كشمكش با زندگي هستيد، باز هم ميتوانيد آرامش و اميد داشته باشيد. لطفاً شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نماييد.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share