جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
 شروع (خانه) قسمت سئوال و جواب آيا عيسي متاهل بود؟

آيا عيسي متاهل بود؟

سئوال: «آيا عيسي متاهل بود؟»

پاسخ ما: در اينجا چيزهايي را كه بايد در نظر بگيريد خواهيد خواند:

پاسخ ما: كتاب «كد داوينچي» اظهار ميكند كه عيسي و مريم مجدليه ازدواج كرده بودند، اما ابداً هيچ پايه و اساس تاريخي در اين خصوص وجود ندارد. دن براون اين تفكر را از يك رمان افسانه اي به نام «خون مقدس، جام مقدس» كه در دهة 1980 به چاپ رسيده اقتباس كرده است. قطعاً اين يك رمان نمايشي و سرگرم كننده است، اما چنين مطلبي در هيچيك از اناجيل و يا ديگر قسمتهاي عهد جديد كه معتبرترين منابع تاريخي ميباشند نوشته نشده است.

سه انجيل از اناجيل چهارگانه در عهد جديد بين سالهاي 20 - 40 بعد از مرگ مسيح، و انجيل يوحنا 20 سال بعد از آن نوشته شده اند. نامه هاي پولس در عهد جديد حدود 36 سال بعد از مرگ عيسي نوشته شده اند، و پولس خود يكي از هم عصران عيسي بوده است. هيچكدام از اين اسناد اشاره اي بر اين موضوع ندارد كه عيسي ازدواج كرده بود.

حتي نوشته هايي كه يكي دو قرن بعد از عيسي نوشته شده اند و كتاب «كد داوينچي» عنوان «ديگر اناجيل» را به آنها اطلاق ميكند نيز اشاره اي به متاهل بودن عيسي ندارند. در اين نوشته ها از اسامي هم عصران عيسي استفاده شده است، اگرچه در حقيقت اين نوشته ها به وسيلة آنان به رشتة تحرير در نيامده است. پطرس، نويسندة انجيلي كه به اصطلاح «انجيل پطرس» ناميده ميشود نيست، و يهودا نويسندة «انجيل يهودا» نميباشد، و نه توما... پس متوجه موضوع ميشويد.

كتاب «كد داوينچي» به انجيل فيليپس اشاره دارد، نوشتة روحاني ديگري كه تاريخ آن به سالهاي 180 - 250 ميلادي و يا احتمالاً ديرتر باز ميگردد.

فيلمي كه به اين نوشته ها منسوب ميشود اينگونه از ادعاي خود حمايت ميكند كه وقتي رابطة عيسي با مريم مجدليه توضيح داده ميشود، لغت «همنشين» كه به زبان «آرامي» در متن وجود دارد ممكن است به معناي «زوج» باشد. اما حتي در اينجا نيز انجيل فيليپس به زبان «آرامي» نوشته نشده است، بلكه به زبان «قبطي» بوده و در حقيقت هنگام اشاره به مريم مجدليه از لغت يوناني «كوينونوس» استفاده شده است كه به معناي دوست و شريك است و نه به معناي همسر.

بنابراين كل مطلب اين است كه يك فيلم خوب ساخته شود و دسيسه و درام وارد داستان فيلم شود، اما هيچ پايه و اساس تاريخي در اين خصوص وجود ندارد.

 

+ آیا سئوالی دارید؟
+ چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟