×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
سئوال و جواب

آيا ما بصورت تصادفي اينجا آمده ايم؟

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

سئوال: «چرا اين امكان وجود ندارد كه ما در نتيجة شانس و به مرور زمان اينجا آمده باشيم؟ آيا وجود يك خدا ضروري است؟»

پاسخ ما: غير ممكن است كه چيزي از مطلقاً هيچ چيز به وجود آمده باشد، و اهميتي ندارد كه چند ميليارد سال فرصت داده شود، چرا كه زمان به خودي خود علت و سبب به وجود آمدن چيزي نميگردد. با گذشت زمان ممكن است چيزهايي تغيير كند، اما اين گذشت زمان نيست كه باعث تغيير ميشود.

اگر زماني بوده كه مطلقاً هيچ چيز وجود نداشته است، پس حتي وجود و هستي ناچيزترين چيز نيز يك معجزة كامل خواهد بود. وجود كوچكترين ذرة يك عنصر... اگر از هيچ چيز به وجود آيد... معجزه اي بس بزرگتر از پرواز يك خرس قطبي خواهد بود. حداقل در خصوص خرس قطبي شما چيزي در دست داريد تا بتوانيد روي آن كار كنيد. وقتي مطلقاً هيچ چيزي وجود نداشته باشد، ديگر چيزي در دست نيست كه بتوان با آن كاري انجام داد.

نكته اينجاست: اگر زماني بوده است كه مطلقاً هيچ چيز وجود نداشته است، امروز نيز نميبايست چيزي وجود داشته باشد. بنابراين شانس و زمان يك توضيح معتبر نخواهد بود. اگر گفته شود كه حضور كنوني ما در اين جهان نتيجة شانس است (به نوعي به وجود آمده از هيچ)، اين اظهار نظر نياز به ايماني قويتر دارد تا اينكه وجود طراحي هوشمند را باور كنيم.

براي دانستن بيشتر در اين مورد لطفاً آيا زماني عدم و نيستي وجود داشته است؟ را ملاحظه نماييد.

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share