×  
جستجو  
جواب سئوالات درباره زندگی و خداوند
شناخت خداوند

انجيل يوحنّا

باب ۱۵

PDF More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share

تاك حقيقي

۱ من تاك حقيقي هستم و پدر من باغبان است.
۲ هر شاخه اي در من كه ميوه نياورد، آن را دور مي سازد و هر چه ميوه آرد آن را پاك مي كند تا بيشتر ميوه آورد.
۳ الحال شما به سبب كلامي كه به شما گفته ام پاك هستيد.
۴ در من بمانيد و من در شما. همچنانكه شاخه از خود نمي تواند ميوه آورد اگر در تاك نماند، همچنين شما نيز اگر در من نمانيد.
۵ من تاك هستم و شما شاخه ها. آنكه در من مي ماند و من در او، ميوة بسيار مي آورد زيرا كه جدا از من هيچ نمي توانيد كرد.
۶ اگر كسي در من نماند، مثل شاخه بيرون انداخته مي شود و مي خشكد و آنها را جمع كرد، در آتش مي اندازند و سوخته مي شود.
۷ اگر در من بمانيد و كلام من در شما بماند، آنچه مي خواهيد طلبيد كه براي شما خواهد شد.
۸ جلال پدر من آشكارا مي شود به اينكه ميوة بسيار بياوريد و شاگرد من بشويد.
۹ همچنان كه پدر مرا محبّت نمود، من نيز شما را محبّت نمودم؛ در محبّت من بمانيد.
۱۰ اگر احكام مرا نگاه داريد، در محبّت من خواهيد ماند، چنانكه من احكام پدر خود را نگاه داشته ام و در محبّت او مي مانم.
۱۱ اين را به شما گفتم تا در خوشي من در شما باشد و شادي شما كامل گردد.
۱۲ اين است حكم من كه يكديگر را محبّت نماييد، همچنان كه شما را محبّت نمودم.
۱۳ كسي محبّتِ بزرگتر از اين ندارد كه جان خود را بجهت دوستان خود بدهد.
۱۴ شما دوست من هستيد اگر آنچه به شما حكم مي كنم بجا آريد.
۱۵ ديگر شما را بنده نمي خوانم زيرا كه بنده آنچه آقايش مي كند نمي داند؛ لكن شما را دوست خوانده ام زيرا كه هر چه از پدر شنيده ام به شما بيان كردم.
۱۶ شما مرا برنگزيديد، بلكه من شما را برگزيدم و شما را مقرّر كردم تا شما برويد و ميوه آوريد و ميوة شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب كنيد به شما عطا كند.

هشدار درباره نفرت مردم دنيا

۱۷ به اين چيزها شما را حكم مي كنم تا يكديگر را محبّت نماييد.
۱۸ اگر جهان شما را دشمن دارد، بدانيد كه پيشتر از شما مرا دشمن داشته است.
۱۹ اگر از جهان مي بوديد، جهان خاصّان خود را دوست مي داشت. لكن چونكه از جهان نيستيد بلكه من شما را از جهان برگزيده ام، از اين سبب جهان با شما دشمني مي كند.
۲۰ به خاطر آريد كلامي را كه به شما گفتم: غلام بزرگتر از آقاي خود نيست. اگر مرا زحمت دادند، شما را نيز زحمت خواهند داد؛ اگر كلام مرا نگاه داشتند، كلام شما را هم نگاه خواهند داشت.
۲۱ لكن بجهت اسم من جميع اين كارها را به شما خواهند كرد زيرا كه فرستندة مرا نمي شناسند.
۲۲ اگر نيامده بودم و به ايشان تكلّم نكرده، گناه نمي داشتند؛ و امّا الآن عذري براي گناه خود ندارند.
۲۳ هر كه مرا دشمن دارد پدرمرا نيز دشمن دارد.
۲۴ و اگر در ميانِ ايشان كارهايي نكرده بودم كه غير از من كسي هرگز نكرده بود، گناه نمي داشتند. وليكن اكنون ديدند و دشمن داشتند مرا و پدر مرا نيز.
۲۵ بلكه تا تمام شود كلامي كه در شريعت ايشان مكتوب است كه مرا بي سبب دشمن داشتند.
۲۶ ليكن چون تسلّي دهنده كه او را از جانب پدر نزد شما مي فرستم آيد، يعني روح راستي كه از پدر صادر مي گردد، او بر من شهادت خواهد داد.
۲۷ و شما نيز شهادت خواهيد داد زيرا كه از ابتدا با من بوده ايد.


۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱

 

 چطور میتوانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟
 آیا سئوالی دارید؟

با دیگران سهیم شوید
More Share by Email Twitter Share Facebook Share WhatsApp Share